ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
4,411
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,172
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,462
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นายจรูญ สิทธุบุญ
ประธานผู้สูงอายุตำบลบ้านธินายอินทร ปินตาเสน
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
บ้านเตาปูนนางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์
ประธานผู้สูงอายุ หมูที่ 3
บ้านธิหลวงนายสะดวก ศรีดอกไม้
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
บ้านป่าตาลนายชาญวิช อภิวงค์งาม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5
บ้านสันทรายนางมาลี อภิวงค์งาม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
บ้านป่าสักนายกำพล ปิยะสิงห์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7
บ้านช่างเพี้ยนนายทวี คำฟู
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
บ้านศรีดอนชัยนายทวีศิลป์ สายวังจิตร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9
บ้านดอยเวียงนางเสี่ยม ชัยพนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10
บ้านสันมะนะนางทองเพ็ญ วงค์คม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11
บ้านแพะต้นยางงามนายทวี อภิวงค์งาม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12
บ้านสันต้นค่านายประสิทธิ์ สารลิขิต
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13
บ้านป่าเหียงนายจรูญ สินธุบุญ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมูลนายเรือง ธรรมา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15
บ้านป่าแดงนางสาวธนิศรา สุภาษี
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16
บ้านบัวบกนางทองเหรียญ แซ่จิว
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 17
บ้านป่าปี้นายคำจันทร์ สายป๋า
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18
บ้านท่าตุ้มนายอนันต์ เสาร์เจริญ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 19
บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่นางสมหมาย ญะเมืองมอญ
ประธานผุ้สูงอายุ หมู่ที่ 20
บ้านใหม่กาดเหนือ