ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
1,057
เดือนที่แล้ว
3,345
ปีนี้
4,402
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
77,692
ไอพี ของคุณ
3.236.248.157
นายจรูญ สิทธุบุญ
ประธานผู้สูงอายุตำบลบ้านธินายอินทร ปินตาเสน
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
บ้านเตาปูนนายบุญฤทธิ์ ใจยาใหญ่
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
บ้านป่าเปานางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์
ประธานผู้สูงอายุ หมูที่ 3
บ้านธิหลวงนายสะดวก ศรีดอกไม้
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
บ้านป่าตาลนายจรัล ขาววัฒน์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5
บ้านสันทรายนายบุญธรรม ชัยยะ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
บ้านป่าสักนายกำพล ปิยะสิงห์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7
บ้านช่างเพี้ยนนายอำพูล อภิวงค์งาม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
บ้านศรีดอนชัยนายบุญทัน เหล่ากอดี
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9
บ้านดอยเวียงนางเสี่ยม ชัยพนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10
บ้านสันมะนะนางทองเพ็ญ วงค์คม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11
บ้านแพะต้นยางงามนายธีระเชษฐ์ อภิวงค์งาม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12
บ้านสันต้นค่านายประสิทธิ์ สารลิขิต
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13
บ้านป่าเหียงนายเรือง ธรรมา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15
บ้านป่าแดงนางสายฝน วงค์คม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16
บ้านบัวบกนางทองเหรียญ แซ่จิว
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 17
บ้านป่าปี้นายคำจันทร์ สายป๋า
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18
บ้านท่าตุ้มนายอนันต์ เสาร์เจริญ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 19
บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่นางสมหมาย ญะเมืองมอญ
ประธานผุ้สูงอายุ หมู่ที่ 20
บ้านใหม่กาดเหนือ