ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
336
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
3,778
ปีที่แล้ว
7,382
ทั้งหมด
11,160
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139ข่าว สคบ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

1.จองรถแล้วไม่ได้รถ แถมถูกหักเงินจอง

2.ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจในสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ

3."ข้อความโฆษณา"เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้

15 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีและมาตรการลดภาษี,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
29 มกราคม 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
22 มกราคม 2564

ข่าว สคบ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
04 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวข้อแนะนำเกี่ยวกับภาษีป้าย ฉบับที่2/2564,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
18 ธันวาคม 2563

แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง การแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่ะรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนั้นเพื่อลดภาระ และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงฯนี้ ประกาสในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

08 ธันวาคม 2563

เผยแพร่ URL เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
03 ธันวาคม 2563

กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
03 ธันวาคม 2563

คำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการบริษัทการ บินไทย จำกัด (มหาชน),เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
03 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมันที่ ๔  คร้ังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
26 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
18 พฤศจิกายน 2563

ราคากลางขยายเขตท่อประปา บ้านป่าเปา หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
12 พฤศจิกายน 2563

ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
12 พฤศจิกายน 2563

การสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
20 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านธิ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่รักการอ่านใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น  รักการอ่านได้ที่,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

  1. ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ
  2. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ
  3. ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน บ้านป่าสัก
19 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (132 รายการ)