ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,501
เดือนที่แล้ว
1,902
ปีนี้
5,657
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,657
ไอพี ของคุณ
3.238.190.82

ลำดับรายการวันที่
1พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 247519 ส.ค. 2563
2พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 254319 ส.ค. 2563
3พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 253419 ส.ค. 2563
4พ.ร.ฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราชพุทธศักราช 2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 251619 ส.ค. 2563
5พ.ร.ฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาล พ.ศ. 248719 ส.ค. 2563
6ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 20919 ส.ค. 2563
7กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 (ฉบับที่ 3)19 ส.ค. 2563
8กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475)19 ส.ค. 2563
9กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
10กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
11กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
12กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
13กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
14กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
15กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
16กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2512)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
17พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 254319 ส.ค. 2563
18พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 251619 ส.ค. 2563
19พ.ร.ฏ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.255419 ส.ค. 2563
20พ.ร.ก.เปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 252819 ส.ค. 2563

1234  >> >|