ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
3,442
ปีที่แล้ว
7,382
ทั้งหมด
10,824
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178

ลำดับรายการวันที่
1พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 247519 ส.ค. 2563
2พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 254319 ส.ค. 2563
3พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 253419 ส.ค. 2563
4พ.ร.ฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราชพุทธศักราช 2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 251619 ส.ค. 2563
5พ.ร.ฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาล พ.ศ. 248719 ส.ค. 2563
6ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 20919 ส.ค. 2563
7กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 (ฉบับที่ 3)19 ส.ค. 2563
8กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475)19 ส.ค. 2563
9กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
10กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
11กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
12กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
13กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
14กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
15กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
16กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2512)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
17พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 254319 ส.ค. 2563
18พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 251619 ส.ค. 2563
19พ.ร.ฏ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.255419 ส.ค. 2563
20พ.ร.ก.เปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 252819 ส.ค. 2563

1234  >> >|