ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
1,357
เดือนที่แล้ว
2,831
ปีนี้
21,613
ปีที่แล้ว
26,738
ทั้งหมด
55,733
ไอพี ของคุณ
3.238.252.196

ลำดับรายการวันที่
1แผนผังขั้นตอนการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ14 ส.ค. 2563
2การแจ้งเกิด13 ส.ค. 2563
3การแจ้งตาย13 ส.ค. 2563
4การแจ้งย้ายเข้า13 ส.ค. 2563
5การแจ้งย้ายออก13 ส.ค. 2563
6การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่13 ส.ค. 2563
7การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3213 ส.ค. 2563
8การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13 ส.ค. 2563
9การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง13 ส.ค. 2563
10การรับชำระภาษีป้าย13 ส.ค. 2563
11การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน13 ส.ค. 2563
12การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร13 ส.ค. 2563
13การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน13 ส.ค. 2563
14การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว13 ส.ค. 2563
15การขอเลขที่บ้าน13 ส.ค. 2563
16การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2113 ส.ค. 2563
17การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร13 ส.ค. 2563
18การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 3413 ส.ค. 2563
19การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2113 ส.ค. 2563
20การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3313 ส.ค. 2563

1234  >> >|