ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




facebook



ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
336
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
3,778
ปีที่แล้ว
7,382
ทั้งหมด
11,160
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139

ลำดับรายการวันที่
1แผนผังขั้นตอนการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ14 ส.ค. 2563
2แผนผังการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์13 ส.ค. 2563
3การขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ13 ส.ค. 2563
4การขออนุญาตประกอบตลาด13 ส.ค. 2563
5การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ13 ส.ค. 2563
6การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร13 ส.ค. 2563
7การทำบัตรประจำตัวประชาชน13 ส.ค. 2563
8เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์13 ส.ค. 2563
9หนังสือมอบอำนาจ13 ส.ค. 2563
10แบบคำร้อง13 ส.ค. 2563
11แบบคำขอการจดทะเบียนใหม่ , เปลี่ยนแปลง ,ยกเลิก13 ส.ค. 2563
12การเปลี่ยนแปลง13 ส.ค. 2563
13การจดทะเบียนพาณิชย์ใหม13 ส.ค. 2563
14คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ13 ส.ค. 2563
15คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.255813 ส.ค. 2563
16การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า13 ส.ค. 2563
17การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง13 ส.ค. 2563
18การรับแจ้งการย้ายปลายทาง13 ส.ค. 2563
19การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ13 ส.ค. 2563
20การรับแจ้งการย้ายเข้าที่เดิม13 ส.ค. 2563

1234  >> >|