ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
1,282
เดือนที่แล้ว
1,902
ปีนี้
5,438
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,438
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182

ลำดับรายการวันที่
1แผนผังขั้นตอนการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ14 ส.ค. 2563
2แผนผังการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์13 ส.ค. 2563
3การขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ13 ส.ค. 2563
4การขออนุญาตประกอบตลาด13 ส.ค. 2563
5การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ13 ส.ค. 2563
6การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร13 ส.ค. 2563
7การทำบัตรประจำตัวประชาชน13 ส.ค. 2563
8เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์13 ส.ค. 2563
9หนังสือมอบอำนาจ13 ส.ค. 2563
10แบบคำร้อง13 ส.ค. 2563
11แบบคำขอการจดทะเบียนใหม่ , เปลี่ยนแปลง ,ยกเลิก13 ส.ค. 2563
12การเปลี่ยนแปลง13 ส.ค. 2563
13การจดทะเบียนพาณิชย์ใหม13 ส.ค. 2563
14คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ13 ส.ค. 2563
15คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.255813 ส.ค. 2563
16การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า13 ส.ค. 2563
17การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง13 ส.ค. 2563
18การรับแจ้งการย้ายปลายทาง13 ส.ค. 2563
19การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ13 ส.ค. 2563
20การรับแจ้งการย้ายเข้าที่เดิม13 ส.ค. 2563

1234  >> >|