ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
3,025
ปีนี้
2,011
ปีที่แล้ว
26,738
ทั้งหมด
36,131
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จองรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร  14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำร้องทั่วไป 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คำร้องทั่วไปงานกิจการประปา และงานสาธารณูปโภค 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านธิ 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารงานบุคคล 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
ใบแจ้งซ่อม งานกิจการประปา และงานสาธารณูปโภค 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 13 ส.ค. 2563Not FoundDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1