ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,203
เดือนที่แล้ว
1,902
ปีนี้
5,359
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,359
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

นายกิตต์ธนัต อภิวงค์งาม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 1
นายทองคำ สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 1
นายกิตติกร ศรีใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 1
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2