ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
336
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
3,778
ปีที่แล้ว
7,382
ทั้งหมด
11,160
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำพวงหรีดให้กับผู้สูงอายุ”,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริม หรือทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

-

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชูปถัมภ์,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

-

กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐาน,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

เป็นการเพิ่มปริมาณและขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลบ้านธิอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

“ฝึกอบรมระบบเซ็นเซอร์ควบคุมการใช้น้ำราคาประหยัด เพื่อการเกษตรอัจฉริยะตำบลบ้านธิ”

-

นำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกร้านงานลำไย,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านธิ ให้แก่ประชาชน

-

นำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกร้าน (กรุงเทพ),เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีบ้านธิให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ

-

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน “หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัย”,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

 เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ “กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการเลี้ยงปลาดุกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 (กิจกรรมย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ),เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

“กิจกรรมย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ” ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

โครงการ “การสร้าง “นวัตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3 ไต”,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

 “การสร้างนวัตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3 ไต” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างช่องทางให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสผนึกกำลังและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดของตน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)