ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
1,057
เดือนที่แล้ว
3,345
ปีนี้
4,402
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
77,692
ไอพี ของคุณ
3.236.248.157

กิจกรรม Kick Off การกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เข้าร่วม “กิจกรรม Kick Off การกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน”
โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรม Kick Off การกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน” เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ สะพานศรีดอนชัย บ้านสันมะนะ หมู่ที่10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
แม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลำพูนที่ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี จากสาเหตุของแม่น้ำกวงที่มีปริมาณน้ำน้อย น้ำนิ่ง และมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ขยายพันธ์ของผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทัศนียภาพ ที่ไม่สวยงาม สร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งการกีดขวางการไหลระบายของน้ำ และกีดขวางการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ ถือเป็นอำเภอแรกของจังหวัดลำพูนที่แม่น้ำกวงไหลผ่านต่อเนื่องมาจากเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาเหมือนกับแม่น้ำกวงในช่วงอื่นๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการกำจัดและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาในแม่น้ำกวง ที่ไหลผ่านจังหวัดลำพูน ตั้งแต่อำเภอบ้านธิผ่านอำเภอเมืองลำพูนจนถึงจุดเชื่อมแม่น้ำปิง ในเขตอำเภอป่าซาง ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำกวง จำนวน 11 แห่ง รับผิดชอบดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำกวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 
05 พฤษภาคม 2565