ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,131
เดือนที่แล้ว
3,345
ปีนี้
4,476
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
77,766
ไอพี ของคุณ
3.236.248.157
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
เบอร์โทรศัพท์ 080-6768909


นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
เบอร์โทรศัพท์ 088-2610809


นายบุญศรี มโนศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
เบอร์โทรศัพท์ 095-6842970


นายกิตติกร ศรีใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 083-7625264


ว่าที่ร้อยตรีคมสัน ศรีธิใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 1


นางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 081-7248600


นายประกร ขันพนัส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 089-4305373


นายสมควร สายเครื่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 094-7359107


นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 088-2686707


นายอิสรพงษ์ ธรรมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 090-3186444


นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-9603738


นายพิบูลย์ ทะนันชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ เขตที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 085-6166576