ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
4,411
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,172
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,462
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
ฐานข้อมูลด้านอาชีพ รายชื่อและที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านธิ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
07 ตุลาคม 2565

โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
13 กรกฎาคม 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำพวงหรีดให้กับผู้สูงอายุ”,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริม หรือทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

-

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชูปถัมภ์,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

-

กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐาน,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

เป็นการเพิ่มปริมาณและขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลบ้านธิอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

“ฝึกอบรมระบบเซ็นเซอร์ควบคุมการใช้น้ำราคาประหยัด เพื่อการเกษตรอัจฉริยะตำบลบ้านธิ”

-

นำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกร้านงานลำไย,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านธิ ให้แก่ประชาชน

-

นำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกร้าน (กรุงเทพ),เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีบ้านธิให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ

-

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน “หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัย”,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

 เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ “กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการเลี้ยงปลาดุกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 (กิจกรรมย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ),เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

“กิจกรรมย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ” ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

โครงการ “การสร้าง “นวัตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3 ไต”,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

 

 “การสร้างนวัตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3 ไต” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างช่องทางให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสผนึกกำลังและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดของตน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)