ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
4,555
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,316
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,606
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ตามมาตรา 36 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (บัญชีตามแนบท้าย)10 มี.ค. 2566
2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 11 พ.ย. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศดรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ)8 มิ.ย. 2564
4คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ3 พ.ค. 2564
5คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ3 พ.ค. 2564
6การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร28 เม.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวลเวลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ28 เม.ย. 2564
9มอบอำนาจในการอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง1 ก.พ. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน13 พ.ย. 2563
11แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 2 (บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
12แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 3(บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
13แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 4(บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
14แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 6(แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
15แนบท้ายประกาศฯ สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง18 ส.ค. 2563
16บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563
17บัญชีอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563
18แบบตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานจ้าง แนบท้าย18 ส.ค. 2563
19แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563
20แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563

1 2 3 4   >>  >|