ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,131
เดือนที่แล้ว
3,345
ปีนี้
4,476
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
77,766
ไอพี ของคุณ
3.236.248.157

ลำดับรายการวันที่
1รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 11 พ.ย. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศดรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ)8 มิ.ย. 2564
3คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ3 พ.ค. 2564
4คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ3 พ.ค. 2564
5การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร28 เม.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวลเวลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ28 เม.ย. 2564
8มอบอำนาจในการอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง1 ก.พ. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน13 พ.ย. 2563
10แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 2 (บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
11แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 3(บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
12แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 4(บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
13แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 6(แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง)18 ส.ค. 2563
14แนบท้ายประกาศฯ สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง18 ส.ค. 2563
15บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563
16บัญชีอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563
17แบบตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานจ้าง แนบท้าย18 ส.ค. 2563
18แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563
19แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ18 ส.ค. 2563
20แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง18 ส.ค. 2563

1 2 3 4   >>  >|