ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
4,555
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,316
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,606
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 มี.ค. 2566กองคลังDownload
กองช่าง-คำร้องขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/กรณีนำไปขอบ้านเลขที่ 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร  22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
หนังสือมอบอำนาจ 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ (น.4) 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม (น.2) 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานในกรณีขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดิน 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 22 เม.ย. 2565กองช่างDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 14 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำร้องทั่วไป 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คำร้องทั่วไปงานกิจการประปา และงานสาธารณูปโภค 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านธิ 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารงานบุคคล 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
ใบแจ้งซ่อม งานกิจการประปา และงานสาธารณูปโภค 14 ส.ค. 2563Not FoundDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 13 ส.ค. 2563Not FoundDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1