ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

เทศบาลตำบลบ้านธิ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบบรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 ตัน 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจั้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหม฿่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ (โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ)บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)