ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตโครงการต่อเนื่อง ปี 2555 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 ซอยเกษตรแอ็ด) บ้านสันทราย หมู่ที่
การประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างวางท่อระบบประปา บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2556
สอบราคาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 หน้าบ้านพ่อหลวงส่ง