ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาและสรรหา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การสรรหาบุคคลพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลาสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561