ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านธิ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ  มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  , อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารกองช่างงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตำบลบ้านธิ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต............ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร

                                                     1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

                                                     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จำนวน 1 อัตรา

                                                     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                   จำนวน 1 อัตรา

                                                     2.พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป                                                                                                                           จำนวน  1  อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม