ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ เตรียมจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลตำบลบ้านธิได้มีกำหนดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 11 มกราคม 2556
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
           นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านธิ  ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลและพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิ ได้มีกำหนดจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 10 โรงเรียน  การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ การแข่งขันเล่นเกมส์ต่างๆจากส่วนราชการในอำเภอบ้านธิ และทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเล่นสไลเดอร์และแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ฟรีตลอดงาน
           เทศบาลตำบลบ้านธิ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านธิ ได้นำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนตามวันและเวลาดังกล่าว
 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ....... ขอเชิญร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

          เทศบาลตำบลบ้านธิ  ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านธิและตำบลใกล้เคียง  ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ครบ  ๘5 พรรษา  ในวันพุธที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕5 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 
          ภายในงานชมการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ,  การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่น ประจำปี 2555 ,การปล่อยโคมลอยเฉลิมพระเกียรติ 85 ลูก  และในเวลา  19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านธิและตำบลใกล้เคียง  ร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว (การแต่งกาย :เสื้อสีชมพู ,ชุดประจำกลุ่ม)
 

เทศบาลตำบลบ้านธิ....ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประเพณีลอยกระทงบ้านธิ "สืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ " ประจำปี 2555

 

           เทศบาลตำบลบ้านธิ....ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประเพณีลอยกระทงบ้านธิ  "สืบฮีต ตวยฮอย     ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ " ประจำปี 2555   ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 2555 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  การจัดงานครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านธิ    ภายในงานจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก  การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดซุ้มประตูป่า  การประกวดสาวงามบ้านธิ “เทพีนพมาศ”   พร้อมชมริ้วขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้อง ทั้ง  ๒๐ หมู่บ้านในการจัดขบวนแห่และกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด 
          จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน   ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่ต่อไป  ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านธิ หมายเลขโทรศัพท์ 053-501184 หรือทาง Facebook : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.