ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

มอบกระเบื้องให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

...เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจาก พายุฤดูร้อน ในเขตตำบลบ้านธิ
... บ่ายวันนี้(9 พ.ค.63) เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ลงพื้นที่มอบกระเบื้องให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน ซึ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงค่ำ ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 144 ครอบครัว 2,00 0 แผ่น โดยได้ลงพื้นทั้ง 20 บ้าน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทันที

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับความเสียหายพายุฤดูร้อน

เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับความเสียหายจาก พายุฤดูร้อน พร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
เช้าวันนี้(8 พ.ค.63) เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียงหายของบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ซึ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงค่ำ ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ได้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนหลังคาถูกลมพัดได้รับความเสียหายจำนวนมาก
ด้านนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน ทำการสำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย และให้แจ้งมายังเทศบาลฯเพื่อที่ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรวจและลงตรวจสอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการตำบลบ้านธิ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับอำเภอบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ โรงพยาบาลบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ออกตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการต่างๆในเขตอำเภอบ้านธิตามที่
จังหวัดลำพูนขานรับมาตรการผ่อนคลายตามตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่รับาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม