ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง ในฤดูแล้งของทุกปี ใบไม้ที่เคยเขียวชะอุ่มเต็มต้นไม้ในผืนป่า ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีและผลัดใบ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ทำให้ฤดูกาลดังกล่าว ผืนป่าหลายที่มีสภาพแห้งแล้ง อาจก่อให้เกิดไฟป่าขึ้นก็เป็นได้  การเกิดไฟป่า ตามธรรมชาติ อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่กี่กรณี เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของต้นไม้ แต่ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มักเกิดด้วยน้ำมือมนุษย์จากการทำการเกษตร และเผาเศษไม้ใบไม้แห้ง ใกล้กับแนวชายป่า รวมถึงการจุดไฟเผื่อล่าสัตว์ด้วยเช่นกัน และไฟป่าลักษณะนี้ มักทำให้สูญเสียสภาพป่า และต้นไม้ที่ยังไม่สามารถทนไฟได้ รวมถึงทำให้นิเวศวิทยาบางส่วนเสียหายไป แม้ว่าข้อดีของการเกิดไฟป่า จะทำให้เกิดการแตกยอดอ่อนของหญ้าและพืช เพื่อเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ในฤดูกาลต่อมาก็ตาม  ทั้งนี้ การทำแนวป้องกันไฟป่าจึงช่วยลดการสูญเสีย ให้จำกัดวงในพื้นที่ ที่เหมาะสม ไม่รุกลามไปยังพื้นที่ในการฟื้นฟูสภาพป่า รวมถึงลดอันตราย อันจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า และมนุษย์ด้วยเช่นกัน  เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ จึงได้ลงพื้นที่พร้อมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ กิจทำแนวป้องกันไฟป่า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 โดยได้ร่วมกับพลังมวลชน ซึ่งได้แก่ อำเภอบ้านธิ ทสม.ตำบลบ้านธิ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ซึ่งได้ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ วัดพระธาตุดอยเวียง หมู่ที่ 9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา

ดูรูปเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาป่า แก้ปัญหาหมอกควัน

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมกับอำเภอบ้านธิ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.บ้านธิ) ,สถานีตำรวจและนักเรียนนักศึกษา จัดรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกการเผา ตามโครงการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 
โดยมีนางสาวสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์ ซึ่งตั้งขบวนจากร้านบุญเอกค้าไม้ (ข้างธนาคาร ธกส.สาขาบ้านธิ) เดินมายังตลาด ป.ธุรกิจยนต์ โดยนายอำเภอบ้านธิ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้รณรงค์ลดละเลิก การเผาเศษวัชพืชเศษใบไม้ใบหญ้าในช่วงนี้ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านงดเผา พร้อมกับเป็นหูเป็นตาเพื่อสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดการเผา ในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 เดือนเมษายน 2561 ระยะเวลา 60 วัน หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 ,199 และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ 053 - 096025 , 053-501184 ต่อ 11 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม...คืนความสุข ให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดงานวันมหกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ.สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสนใจร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านธิ ,โรงพยาบาลบ้านธิ,กศน.อำเภอบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในด้านของการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน มีผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวจากชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 20 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมงานจำนวน 1,000 กว่าคน เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด ,การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง ,การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และการแข่งขันกีฬามหาสนุก นอกจากนี้ยังได้มีการถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุต่อไ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม