ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายกฯบ้านธิกล่าวต้อนรับนักปั่นท่องเที่ยวสองเมือง(เชียงใหม่-ลำพูน)

****นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมกล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คน ตามโครงการปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน****
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คน ในงานปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
นายกเทศมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานงานปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน ที่ทำให้ชาวบ้านธิได้มีโอกาสอันดียิ่งที่ได้ต้อนรับนักปั่นจักรยานทั้งจังหวัดลำพูน เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยเส้นทางที่นักปั่นจะต้องปั่นผ่านในครั้งนี้ มีสถานีที่สำคัญมากมาย เริ่มต้นจุดสตาร์ท จากโรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 1189 สายบ้านธิ-สันกำแพง ผ่าน Dutch Farm ,วัดพระธาตุเจ้าดอยยาว ,วัดห้วยไซ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ กลับสู่เส้นชัย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมระยะทาง ทั้งหมด 32 กิโลเมตร 
สำหรับกิจกรรมปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน ในครั้งนี้ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ปีเที่ยววิถีไทย จัดส่งเสริมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งนักปั่นขาอ่อน นักปั่นขาแข็ง นักปั่นท่องเที่ยว หรือ นักปั่นสูง ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีการแสดงต้อนรับจากช่างฟ้อนของไตลื้อ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ การจัดแสดงสินค้าของดีจากตำบลบ้านธิ และยังได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ ได้ร่วมให้กำลังใจนักปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม

หนูน้อยนพมาศ งาน "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ" ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับ “น้องมีนา” ด.ญ.นวีนา  มูลศรี  หนูน้อยมากความสามารถ ที่ได้รางวัลหนูน้อยนพมาศ  งาน "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ" ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน