ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ พ่นยาฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปากเปื่อย ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ

...กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปากเปื่อย ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ
...เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบ้านธิ ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากเปื่อย พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือปากเท้าเปื่อยให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือน กันยายน 2562

... เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินในเดือนต่อไปพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านธิหลวง หมู่ที่3 ตำบลบ้านธิ

...เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ "โครงการอบรมการประดิษฐ์โคมไฟ ดอกไม้จันทน์ ตุงสามหาง ถุงแป๊ว และสานตะกร้าของชมรมผู้สูงอายุบ้านธิหลวง-เมืองยอง"
...เช้าวันนี้(3 กันยายน 2562) นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประดิษฐ์โคมไฟ ดอกไม้จันทน์ ตุงสามหาง ถุงแป๊ว และสานตะกร้า ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุบ้านธิหลวง เมืองยอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม