ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

จิตอาสาอำเภอบ้านธิ ร่วมกิจกรรม"เราทำดีด้วยหัวใจ"ประจำเดือนกันยายน

... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

... ด้วยอำเภอบ้านธิได้จัดตั้ง ชมรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน เทศบาลตำบลบ้านธิจึงได้ร่วมกับอำเภอบ้านธิ ภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจิตอาสาอำเภอบ้านธิ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนหน้าวัดพระธาตุดอยเวียงถึงทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่ธิ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรรมการปลูกต้นไม้และกิจกรรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะตลอดสองข้างทางและกิจกรรมการทาเส้นจราจรภายในวัดพระธาตุดอยเวียง

...โดยมีนายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันทำดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำความดี ซึ่งจิตอาสาในวันนี้จะได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ การทาสีเส้นจราจร การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลบ้านธิ อีกทั้งจิตอาสาของอำเภอบ้านธิได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกันทำกิจรรมเดือนละ 1 ครั้ง ในสถานที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ

#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการ“รวมใจ ECT 30 ปี ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

... เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับบริษัทอิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการ“รวมใจ ECT 30 ปี ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”ณ บริเวณสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... โดยบริษัทอิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีการดำเนินนโยบายเรื่องการมีส่วนร่วมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้ความสำคัญในการสนับสนุนแนวทางการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการ“รวมใจ ECT 30 ปี ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านธิ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความหวงแหนต้นไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
... ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปี 2562

...เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปี 2562 หลักสูตร “การตัดผมชาย”ให้แก่ประชาชนบ้านสันทรายและผู้ที่สนใจ โดยมีนายชิษณุพงค์ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
... ทั้งนี้มีวัตถุเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม