ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิคึกคัก คนใช้สิทธิ์กว่า 87 % ขณะที่ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ “นายวรชาติ ศรีไม้”อดีต ส.จ.ลำพูน ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1

 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมากกต.จังหวัดลำพูนได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ   ปรากฏว่าการเลือกตั้งของทั้ง เขตมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก
              
                        
นายสุรินทร์  ทาเกิด ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ  เปิดเผยว่า  สำหรับเทศบาลตำบลบ้านธิ  มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน คน คือนายวรชาติ  ศรีไม้  จากกลุ่มเพื่อไทยพัฒนาบ้านธิ หมายเลข อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ, ส.จ.ลำพูน และนายจิรวัฒน์  ดวงเกิด จากกลุ่มเพื่อไทยลำพูน หมายเลข อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิ   ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฏว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายวรชาติ  ศรีไม้  หมายเลข 1ได้คะแนน 3,121 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนมากเป็นอันดับ ขณะที่นายจิรวัฒน์  ดวงเกิด ได้คะแนน 3,077 คะแนน ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านธิ  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 7,679 คน มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 6,749 คน คิดเป็นร้อยละ 87.89 บัตรเสียจำนวน 338 บัตร ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 213 คน
                       ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธินั้น  แบ่งเป็น เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกได้จำนวน 12  ปรากฎว่าในส่วนของกลุ่มเพื่อไทยพัฒนาบ้านธิ ของนายวรชาติ  ศรีไม้  มีสมาชิกได้รับเลือกแบบยกทีมเข้ามาจำนวน 6 คนในเขตเลือกตั้งที่  2  ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 1 กลุ่มเพื่อไทยลำพูน ของนายจิรวัฒน์  ดวงเกิด มีสมาชิกได้รับเลือก คน กลุ่มพลังใหม่บ้านธิ ของนายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่  มีสมาชิกได้รับเลือก 3 คน และจากอิสระอีก 1 คน    
สำหรับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลบ้านธิจะประกาศให้ทราบภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิให้กับเทศบาลตำบลบ้านธิอีกครั้ง


 

 

 

 

 

ทต.บ้านธิ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

เมื่อเช้านี้ (วันที่ 27 กันยายน 2555) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน 210 คน จาก 21 หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน   โดยมีนางนาตยา  คงแสง  หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน  มาบรรยายให้ความรู้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

 เมื่อเช้านี้ (วันที่ 17 ก.ย.55) ศูนย์ประสานงาน การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  จัดกิจกรรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้   

                     โดยริ้วขบวนออกจากลานอเนกประสงค์หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านธิ  ไปตามถนนบริเวณสามแยกบ้านธิ   ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ ผ่านหน้าตลาดนัดวันจันทร์ ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนวัดป่าสัก  มีการถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง พร้อมแจกใบปลิวเชิญชวนผู้ปกครอง ประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   ทั้งนี้ยังทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ริ้วขบวนผ่านเป็นอย่างมาก    โดยกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 100 คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ครั้งนี้ด้วย