ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแกะคว้านลำไย

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแกะคว้านลำไย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ พบว่า มีผู้ประกอบการที่มีบ่อพักน้ำเสียและไม่มีบ่อพักน้ำเสีย โดยได้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำ ลำเหมือง และพื้นที่สาธารณะ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทั้งกลิ่น น้ำเน่าเสีย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ จากการประกอบอาชีพแกะคว้านลำไยของประชาชนในช่วงฤดูที่มีผลผลิตลำไย
เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการแกะคว้านลำไย โดยได้จัดทำประกาศกำหนดมาตรการกำหนดให้ผู้ประกอบการแกะคว้านผลลำไยดำเนินการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้งในสถานประกอบการ และทำข้อตกลง ( MOU) ระหว่างร่วมปฏิบัติตามระเบียบ กำหนดกติกาบทลงโทษทางสังคมร่วมกัน พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการนำน้ำทิ้งจากลำไยสร้างนวัตกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์เช่น น้ำหมักปุ๋ยลำไย น้ำส้มสายชูจากลำไย เป็นต้น โดยเทศบาลฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเข้าใจต่อมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับร่วมกัน และสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2560 โดยการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีตัวแทนประชาชนทั้ง 20 หมู่บ้านมาฝึกอบรมเพื่อเป็นแกนนำไปสอนให้กับประชาชน ประกอบกับเพื่อเป็นอาชีพให้กับประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการมีรายได้ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ประชาชนได้ถวายความจงรักภักดีและความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีประชาชน ผู้มีจิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาล นักเรียน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านไตลื้อเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ตั้งเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ได้ 7,800 ดอก
ทั้งนี้นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตอาสา ที่มาร่วมกันปะดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนทำด้วยใจด้วยจิตอาสาที่เต็มเปี่ยม เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ดูรูปเพิ่มเติม

นายกพร้อมทีมงาน ให้กำลังใจผู้สูงอายุในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ ตัวแทนจากจังหวัดลำพูน ในการเข้าแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “ดอกจานเกมส์” ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2560 ณ.จังหวัดอุดรธาณี