ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯลำพูนคนใหม่ลงพื้นที่ตำบลบ้านธิ

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯวันแรกลงพื้นที่เยี่ยมชม การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ.ห้วยป๋าแจ๋น ฝายชะลอน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านธิและชมพื้นที่กักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านธิ 
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอบ้านธิ ,นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ,กำนันบุญเย็น สายก้อน และส่วนราชการต่างๆที่มารอต้อนรับ 
พร้อมกับนี้ยังกล่าวอีกว่าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมลงพื้นที่ทำงานทันทีและพร้อมทำหน้าที่ทันที นับตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่จังหวัดลำพูน

 

นายกฯนำพนักงานสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ

เช้าวันนี้ (30 ก.ย.2559 ) เทศบาลตำบลบ้านธิ  นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้นำเครื่องเซ่นไหว้  มากราบไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่  ประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ ที่พนักงานของเทศบาลตำบลบ้านธิเคารพนับถือสืบทอดต่อเนื่องกันกันมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเนื่องในวันสิ้นงบประมาณ ประจำปี 2559  พร้อมกันนี้นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ยังได้ให้จากนั้น ให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แนวทางการทำงาน ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และนายสุเมธี ใจยาใหญ่ ส.ท. ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของนายโสภรรณ์ สุยะใหญ่ ประชาชนบ้านป่าปี้ หมู่ที่ 17 ต.บ้านธิ ที่ประสบเหตุไฟไหม้เมื่อวานที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น