ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านธิคนใหม่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ตลอดจน ผู้นำชุมชน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายประภาส อึ้งตระกูล ในการเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอบ้านธิคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และทุกคนมีความยินดียิ่งในการต้อนรับ นายอำเภอบ้านธิคนใหม่ ในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติม

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่ นำกระเบื้องมามอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในช่วงที่ผ่านมา ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านธิซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,15และ 19

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามต่อไป