ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

เมื่อเช้านี้ (วันที่ 27 กันยายน 2555) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน 210 คน จาก 21 หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน   โดยมีนางนาตยา  คงแสง  หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน  มาบรรยายให้ความรู้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

 เมื่อเช้านี้ (วันที่ 17 ก.ย.55) ศูนย์ประสานงาน การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  จัดกิจกรรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้   

                     โดยริ้วขบวนออกจากลานอเนกประสงค์หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านธิ  ไปตามถนนบริเวณสามแยกบ้านธิ   ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ ผ่านหน้าตลาดนัดวันจันทร์ ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนวัดป่าสัก  มีการถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง พร้อมแจกใบปลิวเชิญชวนผู้ปกครอง ประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   ทั้งนี้ยังทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ริ้วขบวนผ่านเป็นอย่างมาก    โดยกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 100 คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ครั้งนี้ด้วย