ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านธิและทหารจากกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศตามถนนพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และได้นำกลุ่มพลังมวลชนและทหารจากกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ รวมกว่า 300 คน เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ด้วยระยะทาง 10 กิโลเมตร ไปยังลำน้ำห้วยหก บ้านดอยเวียง หมู่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สานต่อการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านธิ เพื่อรองรับน้ำป้องกันปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และสร้างความชุ่มชื้นให้แก่น้ำผิวดินป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 

ดูรูปเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

 

            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยการนำของนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศบาลตำบลบ้านธิ  จัดรถบรรทุกน้ำของเทศบาลฯออกฉีดพ่นละอองน้ำและทำความสะอาดถนนบริเวณตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลบ้านธิจนถึงหน้าเทศบาลตำบลบ้านธิ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ เพื่อลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านธิ โดยมีนายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ  นายอำเภอบ้านธิ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          นอกจากนี้เทศบาลตำบลบ้านธิได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิดเพื่อเป็นการลดควันที่เกิดจากการเผาไหม้ระวังอันตรายจากหมอกควัน รวมทั้งงดออกจากบ้านมาอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือทำกิจกรรมการออกกำลังกายในที่โล่ง เกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เน้นเด็กและผู้สูงอายุ 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิตน้อย

นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาล และคณะครู  ร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิตน้อย   ที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยจะมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้   ณ. ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน