ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านธิ

เทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยการนำของนายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  และแผนชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านธิ และเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านธิ  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ  นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธศักดิ์  พรหมรัตน์สรณ  ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 20 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันเทศบาล

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2556 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.39 น.เป็นต้นไป โดยจัดให้มีพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน เพื่อควาทเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สท และพนักงานเทศบาล ส่วนช่วงบ่ายจะมีการทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

ดูรูปเพิ่มเติม

7 วันอันตรายเทศบาลตำบลบ้าธิ

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับ อำเภอบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ โรงพยาบาลบ้านธิ และ สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้าน จัดโครงการ "ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและยาเสพติด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556" ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ณ ป้อมตำรวจบ้านป่าแดง อำเภอบ้านธิ จ. ลำพูน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม