ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 คณะครูและนักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  ร่วมถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2556  ณ วัดป่าตาล  ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

 

 

ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำและสืบชะตาลำน้ำแม่ธิ ประจำปี 2556

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีบ้านดอยเวียง ประจำปี 2556

"ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำสืบชะตาลำน้ำแม่ธิ และพิธีบวชป่า"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ณ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

สืบฮีตโตยฮอย เตียวขึ้นดอย ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง ประจำปี 2556

ประมวลภาพ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีบ้านดอยเวียง

"สืบฮีต สานฮอย เตียวขึ้นดอย ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง"

วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 

ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ดูภาพเพิ่มเติม