ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ...จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

 เทศบาลตำบลบ้านธิ...จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

 

ดูรูปที่เฟสบุ้คเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้าร่วมพิธีรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555 จาก นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บริษัท SUS (Thailand) จำกัด ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2556 นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2555  บริษัท SUS (Thailand) จำกัด  ร่วมเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2556 กับ นายวรชาติ ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและนายสุรินทร์  ทาเกิด  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ