ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ประดับบนเศษไม้

           เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555  นายสุรินทร์  ทาเกิด  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ    ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ประดับบนเศษไม้   ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มสตรี  มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  สามารถผ่อนภาระทางบ้านจากหนักให้เป็นเบาได้  ทั้งนี้เป็นการอบรมอาชีพระยะสั้น ในระหว่าง วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ฯเป็นจำนวนมาก

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

          เมื่อเช้านี้  (23 ตุลาคม 2555)  เทศบาลตำบลบ้านธิ   โดยการนำของนายสุรินทร์  ทาเกิด  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านธิ  ร่วมกันวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ 5 โดยมีนายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ  นายอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านธิ  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  ทั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของอำเภอบ้านธิอีกด้วย

 

 

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิคึกคัก คนใช้สิทธิ์กว่า 87 % ขณะที่ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ “นายวรชาติ ศรีไม้”อดีต ส.จ.ลำพูน ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1

 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมากกต.จังหวัดลำพูนได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ   ปรากฏว่าการเลือกตั้งของทั้ง เขตมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก
              
                        
นายสุรินทร์  ทาเกิด ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ  เปิดเผยว่า  สำหรับเทศบาลตำบลบ้านธิ  มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน คน คือนายวรชาติ  ศรีไม้  จากกลุ่มเพื่อไทยพัฒนาบ้านธิ หมายเลข อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ, ส.จ.ลำพูน และนายจิรวัฒน์  ดวงเกิด จากกลุ่มเพื่อไทยลำพูน หมายเลข อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิ   ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฏว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายวรชาติ  ศรีไม้  หมายเลข 1ได้คะแนน 3,121 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนมากเป็นอันดับ ขณะที่นายจิรวัฒน์  ดวงเกิด ได้คะแนน 3,077 คะแนน ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านธิ  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 7,679 คน มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 6,749 คน คิดเป็นร้อยละ 87.89 บัตรเสียจำนวน 338 บัตร ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 213 คน
                       ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธินั้น  แบ่งเป็น เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกได้จำนวน 12  ปรากฎว่าในส่วนของกลุ่มเพื่อไทยพัฒนาบ้านธิ ของนายวรชาติ  ศรีไม้  มีสมาชิกได้รับเลือกแบบยกทีมเข้ามาจำนวน 6 คนในเขตเลือกตั้งที่  2  ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 1 กลุ่มเพื่อไทยลำพูน ของนายจิรวัฒน์  ดวงเกิด มีสมาชิกได้รับเลือก คน กลุ่มพลังใหม่บ้านธิ ของนายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่  มีสมาชิกได้รับเลือก 3 คน และจากอิสระอีก 1 คน    
สำหรับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลบ้านธิจะประกาศให้ทราบภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิให้กับเทศบาลตำบลบ้านธิอีกครั้ง