ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

มอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้มอบวัสดุก่อสร้าง ให้แก่ นายอุทัย   ดวงเกิด ประชาชนหมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ ไฟไหมโรงนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มอบเป็นวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลบ้านธิว่ามีประชาชนเป็นโรคไข้เลือดออกและได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 2 รายซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนารีไซเคิล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7และพนักงานของบริษัท เอ็น.เอส.ซี พัฒนคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูนตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข  ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กับเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองบริษัท  เพื่อนำไปปฏิบัติและหาทางป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาด และได้แนะนำให้นำทรายอะเบท ใส่ลงในอ่างน้ำ หรือเลี้ยงปลาในบ่อน้ำที่มีน้ำใส เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ เนื่องจากยุงลายเป็นยุงที่ชอบวางไข่ในน้ำที่นิ่งและใสสะอาด เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของยุงลายอีกทางหนึ่ง

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศลพระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์จำนวน 39 รูป ณ.บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านธิและพิธีลงนามพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องสักการะ พร้อมได้นำกล่าวราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิในการนี้ มีหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม