ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมส่งปลัดเทศบาลโอนย้าย

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เดินทางไปส่ง นายสุรินทร์
ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประจำอำเภอบ้านธิ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบ้านธิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันปิยะมหาราช 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ. สนามที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ ได้ถวายมาลัยข้อพระกร แด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกับนำคณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ

ดูรูปเพิ่มเติม