ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้ง การกุศล 2561

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านธิและสิงห์วิบากเอนดูโร่บ้านธิ จัดการแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้งการกุศล ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ธิ บ้านดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิด การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ประชาชน เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชนในหลายพื้นที่ และนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งรายได้จากจัดงานจะนำไปสมทบทุนชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านธิในการดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านธิต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านธิคนใหม่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ตลอดจน ผู้นำชุมชน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายประภาส อึ้งตระกูล ในการเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอบ้านธิคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และทุกคนมีความยินดียิ่งในการต้อนรับ นายอำเภอบ้านธิคนใหม่ ในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติม

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่ นำกระเบื้องมามอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในช่วงที่ผ่านมา ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านธิซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,15และ 19