ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

 เมื่อเช้านี้ (วันที่ 17 ก.ย.55) ศูนย์ประสานงาน การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  จัดกิจกรรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้   

                     โดยริ้วขบวนออกจากลานอเนกประสงค์หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านธิ  ไปตามถนนบริเวณสามแยกบ้านธิ   ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ ผ่านหน้าตลาดนัดวันจันทร์ ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนวัดป่าสัก  มีการถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง พร้อมแจกใบปลิวเชิญชวนผู้ปกครอง ประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   ทั้งนี้ยังทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ริ้วขบวนผ่านเป็นอย่างมาก    โดยกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 100 คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ครั้งนี้ด้วย