ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายวรชาติ ศรีไม้ นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิวันแรก

                เมื่อวันที่ (2 พ.ย. 2555) นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ   นายวรชาติ  ศรีไม้  เข้าปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  เป็นวันแรก ภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2555  และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน  ได้รับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  ทั้ง 12 คน นับเป็นการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  สมัยแรก     

                 นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  กล่าวขอบคุณประชาชนชาวบ้านธิที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ   หลังจากนี้จะเดินหน้าทำงานทันที   โดยจะนำนโยบายที่ทำไว้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษา การกีฬา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดี   โดยนายสุรินทร์  ทาเกิด  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อนายวรชาติ  ศรีไม้  และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องวันออกพรรษา

                         นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ   ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ   เนื่องวันออกพรรษา   ที่วัดพระธาตุดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  โดยมีท่านพระครูภาวนาพินิจ  เจ้าอาวาสวัดดอยเวียง นำขบวนพระสงฆ์  94  รูป    โดยตลอดเส้นทาง  มีพุทธศาสนิกชนชาวบ้านธิแต่งกายชุดสีขาว  นำข้าวสาร อาหารแห้ง  มาร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างเนื่องแน่น

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งแรก

 

                   เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม  2555 หลังจากได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ    ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่  30  กันยายน  2555  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน มีมติเห็นชอบรับรองผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง      
                  ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งแรกนี้   ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ  นายอำเภอบ้านธิ   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้มีการเลือกประธานสภาคนใหม่  ซึ่งได้แก่ นาย     ประกรณ์  ขันพนัส  รองประธานสภาฯ ได้แก่ นายทองคำ  ปัญโญใหญ่   เลขานุการสภาฯ ได้แก่ นายสุรินทร์  ทาเกิด    ส่วนการแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ต่อสภาเทศบาลฯ  จะมีขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ต่อไป