ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนตำบลบ้านธิ สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556

 

                          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา  ที่บริเวณ น้ำตกห้วยหก อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อ. บ้านธิ จ.ลำพูน ประชาชนทั้งผู้ใหญ่และ เยาวชน ใน อ.บ้านธิ ราว 300 คน ร่วม กันสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556 เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง และเพื่อชะลอการไหลของกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากเป็น การรักษาความอุดมสมบูรณ์ ให้ผืนป่า   ซึ่งมี นาย พินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ประธานเปิดการสร้างฝายและร่วมสร้างฝายกับประชาชน ในครั้งนี้ ด้วย  โดยมีนายประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอบ้านธิ   นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ  ร่วมให้การต้อนรับ

                           อ่างเก็บน้ำแม่ธิ  เป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างเมื่อ ปี 2528 บรรจุน้ำได้ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อทำการเกษตร 3,700 ไร่ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่ธิ มีพันธุ์ปลาต่าง ๆเป็นจำนวนมากทำให้ราษฎรสามารถจับปลา เพื่อ บริโภคและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมบริเวณรอบอ่างติดกับขุนเขามีทิวทัศน์เป็นภูเขาสวยงาม ลึกเข้าไป 5 กิโลเมตร มีน้ำตกห้วยหก ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำขุนธิที่มีความชุ่มชื้น โดยน้ำจากน้ำตกดังกล่าว จะไหลจากลำธาร 6 สาย ลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ธิ

                            ช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา  ป่าห้วยหก ถูกทำลายจากการหาของป่าลักลอบตัดไม้ในฤดูฝน กระแสน้ำจะไหลแรงทำให้ฝายที่เคยมีอยู่เดิมพังเสียหาย ใน ปี 2551 กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ได้เริ่มสร้างฝายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนฝายที่สร้างมาแล้วกว่า 88 ฝาย และเป้าหมายก่อสร้างฝายให้ได้ 100 ฝาย เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  รวมถึงให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งพรรณไม้ คลังอาหารของชุมชน ที่มีความมั่นคงเป็นมรดกให้แก่ ชาว อ. บ้านธิ ต่อไป

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือแก่ราษฎรที่อำเภอบ้านธิ

 

                                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นำสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยและภัยจากลูกเห็บตก ในเขตอำเภอบ้านธิ   เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  โอกาสนี้มอบหมายให้ นายพินิจ  หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ประกอบด้วย อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช น้ำดื่ม และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 160  ถุง เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยและพายุลูกเห็บตกถล่มบ้านเรือน      ในเขตอำเภอบ้านธิ   เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดยมีนายประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอบ้านธิ   นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอบ้านธิให้การต้อนรับ  ซึ่งราษฎรชาวอำเภอบ้านธิ ที่ ได้รับถุงยังชีพพระราชทาน ในวันนี้ ต่าง รู้สึก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงห่วงใยพสกนิกร เป็นล้นพ้น 

ดูภาพเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านธิ (มวลชนสัมพันธ์ เขตที่ 2 )

 

               เทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านธิ (มวลชนสัมพันธ์ เขตที่ 2 ) ประจำปี 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556   ณ สนามโรงเรียนวัดป่าตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ทุกเพศทุกวัย หันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน  มีนักกีฬาทั้งหมด 10 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ (เขตที่ 2 )ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้  

              โดยมีนายรังสรรค์  มณีรัตน์ ส.ส.จังหวัดลำพูน  นายประเสริฐ  จิตพลีชีพ  นายอำเภอบ้านธิ  นายวรชาติ  ศรีไม้         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านธิ   ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

 

ดูรูปเพิ่มเติม