ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555

          นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย   เทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้จัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2555” ขึ้นในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ  ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน   โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. มีการแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  จำนวน 10 โรงเรียน และในเวลา 19.19 น. นายประเสริฐ  จิตพลีชีพ  นายอำเภอบ้านธิ ประธานในพิธี  เริ่มพิธีจุดเทียนชัยและจุดต่อให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ,เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงพ่อของแผ่นดิน แล้วก็มีการปล่อยโคมลอยเฉลิมพระเกียรติจำนวน 85 ลูก  และพิธีมอบโล่พ่อคนดีศรีบ้านธิ  ประจำปี 2555 มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

 

 

 

 

 

ดูประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

(กรุณา login เข้าสู่ facebook)

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดงานลอยกระทงสุดคึกคัก

งานประเพณี “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2555

 

       เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านธิและพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิ  จัดงานประเพณี “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2555 ขึ้นในวันที่ 25-26 พ.ย. 2555 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านธิ โดยได้รับเกียรติจากท่านสันชัย  จันทร์นวล ปลัดจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน
       ภายในงานจัดให้มีการประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก , การประกวดซุ้มประตูยี่เป็ง ,การประกวดหนูน้อยนพมาศ ,การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ,การประกวดริ้วขบวนแห่กระทงใหญ่ และการประกวดเทพีนพมาศ  นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดงานการจัดแสดงแสง สี เสียง โดยมีการจำลองลานเจ้าแม่จามเทวี มาประดับบนเวที 
 
       นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนบ้านธิ  ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน  และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา  บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศมาร่วมงานเป็นอย่างมากกว่า 2,000 คน