ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจเอกสมบัติ ยะอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดยทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี

ดูรูปเพิ่มเติม

ร่วมส่งปลัดเทศบาลโอนย้าย

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เดินทางไปส่ง นายสุรินทร์
ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประจำอำเภอบ้านธิ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบ้านธิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม