ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างผังเมืองชุมชนบ้านธิ

... เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประชาชนตำบลบ้านธิ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)“ผังเมืองชุมชนบ้านธิ” ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นผังเมืองรวมชุมชนเปิดใหม่มีพื้นที่รวม ๗๒.๖๖ ตารางกิโลเมตรเขตวางผังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านธิ (เทศบาลตำบลบ้านธิ) และบางส่วนของตำบลห้วยยาบ (องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน
…และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)“ผังเมืองชุมชนบ้านธิ”ขึ้น ซึ่งมีผู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในบางรายละเอียดยังขาดความชัดเจน จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)“ผังเมืองชุมชนบ้านธิ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... ในส่วนของผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือนโยบายมาตรการและแผนผัง ที่จะประกาศเป็นกฎหมาย เพื่อใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนบ้านธิจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชนอีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

ดูรูปเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่ช่วยเหลืออุทกภัย

.... เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมา โดยทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถแมคโฮตักเศษขยะ วัชพืช ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 18 ,บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4และบ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านธิ และได้นำเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นระยะเวลา 2 วัน จนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำในลำน้ำแม่ธิมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ที่ติดลำน้ำแม่ธิ หลายหมู่บ้าน จึงทำให้ประชาชนต้องอพยพขนข้าวของหนีน้ำ
.... เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถแมคโฮตักเศษขยะ วัชพืช ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ำ และได้นำทรายลงตามจุดต่างๆในหมู่บ้าน ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ได้สนับสนุนกระสอบบรรจุทราย จำนวน 1,000 กระสอบและรถแมคโฮขนาดใหญ่ ตักเศษขยะ วัชพืช ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ำ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่จากชลประทานจังหวัดลำพูน ในการสนับสนุนกำลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้
...และในเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์ หพรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ ได้ลงตรวจสถานการณ์น้ำและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ได้ร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นลำดับต่อไป
.... ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป ซึ่งภาพรวมของสถานการณ์ ในขณะนี้ถือว่าคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว และคาดว่าจะสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว
.... ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ขอแจ้งให้ประชาชนทุกท่านให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ทางสื่อต่างๆอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ 053-096240 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนกันยายน 2562

... พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ้านธิ
... เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการร่วมกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่สวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) โครงการ อพ.สธ โดยกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรม ที่ต้องมีการสำรวจ ข้อมูล จับพิกัดเพื่อทำรหัสประจำต้นไม้ต้นสมุนไพรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ในพื้นที่ ของสวนสมุนไพร โดยได้มีการแบ่งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 สำรวจเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรกายภาพ
กลุ่มที่ 2 สำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและกลุ่มที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณอุโมงค์ ต้นไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) เป็นลำดับต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม