ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้ารับการศึกษาและชื่นชมยินดีกับผลงานต่างๆของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ด้านนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิได้กล่าวว่า จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอบ้านธิ มีกำหนดการออกไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะได้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 
#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจเอกสมบัติ ยะอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดยทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี

ดูรูปเพิ่มเติม