ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รับมอบ-ส่งต่อ ถวายหน้ากากผ้าแด่พระสงฆ์ และมอบหน้ากากอนามัยให้กับ อสม

 

เมื่อบ่ายวันนี้ (10 เม.ย.2563) นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับมอบหน้ากากผ้าสำหรับพระสงฆ์จากร้านลำไยสวัสดี จำนวน 160 ชิ้น เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อใช้ดูแลสุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความอุ่นใจพระสงฆ์และพุทธศาสนิกที่ไปประกอบศาสนพิธี หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกฮอล์ ให้แก่ ประธาน อสม.ตำบลบ้านธิ เพื่อได้นำไปแจกจ่ายให้กับ อสม.ในตำบลบ้านธิ เพื่อใช้ป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
..เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้านธิ เข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1. การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 2.การขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณต่างๆ

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ สะพานศรีดอนชัย และลำน้ำกวง หมู่ที่ 10ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

... ด้วยอำเภอบ้านธิได้จัดตั้ง ชมรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน เทศบาลตำบลบ้านธิจึงได้ร่วมกับอำเภอบ้านธิ ภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจิตอาสาอำเภอบ้านธิ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในวันที่ 29มกราคม 2563ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรรมการทำความสะอาดสะพานศรีดอนชัย และการกำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง  หมู่ที่ 10ตำบลบ้านธิ  
...โดยมีนายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ""เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" " พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันทำดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำความดี ซึ่งจิตอาสาในวันนี้ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง ทำความสะอาดสะพานศรีดอนชัย และฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ทั้งนี้จิตอาสาของอำเภอบ้านธิได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกันทำกิจรรมเดือนละ 1 ครั้ง ในสถานที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ
#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม