ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมด้วยนายนิเวศร์  ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ​ณ​ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์​สัมพันธรัตน์​ผู้ว่าราชการการจังหวัดลำพูน​ท่านพระเทพรัตนนายก​เจ้าคณะจังหวัดลำพูน​นายวรยุทธ​เนาวรัตน์​รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน​พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน​ข้าราชการ​เจ้าหน้าที่​อปท.​สถานศึกษา​ร่วมต้อนรับ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ​อปท.ในจังหวัดลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม

ทต.บ้านธิลงพื้นที่ร่วมกับ บ.ดูโฮม จำกัดสำรวจห้องน้ำผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

นายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนางสาวจิรวดี  จัยสิน ผู้จัดการบริษัท ดูโฮม จำกัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจห้องน้ำของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  เพื่อที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าปัญหาเรื่องของห้องน้ำ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประมาณ 28 หลัง

โดยทางบริษัท ดูโฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่จำหน่ายสินค้าที่ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทในภาคเหนือ มีโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชน โดยจะดำเนินการช่วยสร้างห้องน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561

เมื่อเวลา 09.30 น.(27 ส.ค. ๒๕๖๑) ณ. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ  นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือนสิงหาคม  โดยได้เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินในเดือนต่อไปพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปเพิ่มเติม