ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลบ้านธิว่ามีประชาชนเป็นโรคไข้เลือดออกและได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 2 รายซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนารีไซเคิล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7และพนักงานของบริษัท เอ็น.เอส.ซี พัฒนคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูนตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข  ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กับเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองบริษัท  เพื่อนำไปปฏิบัติและหาทางป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาด และได้แนะนำให้นำทรายอะเบท ใส่ลงในอ่างน้ำ หรือเลี้ยงปลาในบ่อน้ำที่มีน้ำใส เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ เนื่องจากยุงลายเป็นยุงที่ชอบวางไข่ในน้ำที่นิ่งและใสสะอาด เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของยุงลายอีกทางหนึ่ง

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศลพระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์จำนวน 39 รูป ณ.บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านธิและพิธีลงนามพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องสักการะ พร้อมได้นำกล่าวราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิในการนี้ มีหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม

ทต.บ้านธิ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแกะคว้านลำไย

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแกะคว้านลำไย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ พบว่า มีผู้ประกอบการที่มีบ่อพักน้ำเสียและไม่มีบ่อพักน้ำเสีย โดยได้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำ ลำเหมือง และพื้นที่สาธารณะ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทั้งกลิ่น น้ำเน่าเสีย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ จากการประกอบอาชีพแกะคว้านลำไยของประชาชนในช่วงฤดูที่มีผลผลิตลำไย
เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการแกะคว้านลำไย โดยได้จัดทำประกาศกำหนดมาตรการกำหนดให้ผู้ประกอบการแกะคว้านผลลำไยดำเนินการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้งในสถานประกอบการ และทำข้อตกลง ( MOU) ระหว่างร่วมปฏิบัติตามระเบียบ กำหนดกติกาบทลงโทษทางสังคมร่วมกัน พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการนำน้ำทิ้งจากลำไยสร้างนวัตกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์เช่น น้ำหมักปุ๋ยลำไย น้ำส้มสายชูจากลำไย เป็นต้น โดยเทศบาลฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเข้าใจต่อมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับร่วมกัน และสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน