ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมพิธีเปิด “โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
... เช้าวันนี้(28 สิงหาคม 2562) นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายดวงแก้ว สมพงษ์ รองประธานชมรม ทสม.ตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์ให้กับประชาชนทั่วไปและเป็นการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติ จำนวน 5,000 ต้น โดยมีส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ดูรูปเพิ่มเติม

บ้านธิจัดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์

บ้านธิจัดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านธิเมืองสามไตกับพันนาเชียงเรือยุคพญามังรายมหาราชแห่งล้านนา
... เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายชิษณุพงค์ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดการเสวนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านธิเมืองสามไตกับพันนาเชียงเรือยุคพญามังรายมหาราชแห่งล้านนา ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีคุณเมธี ใจศรีและ ศ.ดร.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นผู้เสวนาร่วมกับผู้ที่ให้ความสนใจ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน 
... หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชมกู่ป่าลาน ณ วัดกู่ป่าลาน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ ซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเหตุเพลิงไหม้

... เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โรงพยาบาลบ้านธิองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้และเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซ้อม“แผนเผชิญเหตุสถานการณ์แผ่นดินไหวอาคารถล่มและเพลิงไหม้”ตามโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปี 2562
... เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562
... ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เลือก “แผนเผชิญเหตุสถานการณ์แผ่นดินไหว อาคารถล่มและเพลิงไหม้” เนื่องจากเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมสมมุติสถานการณ์จำลองในการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง และเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ในขณะที่นักเรียน นักศึกษากำลังเรียนอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันและระงับเหตุ ทั้งการดับเพลิงเบื้องต้น การแจ้งเหตุไฟไหม้ แจ้งเหตุแผ่นดินไหว การอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย มีความพร้อมกับการรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้มีการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการ 
... ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านธิต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้และเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติม