ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

“จิตอาสาพัฒนา คูคลอง” กำจัดผักตบชวา

วันที่ 29กรกฏาคม 2563 ที่บริเวณคลองโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิได้ร่วมกันจัดกิจกรรม" เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยในวันนี้ทุกคนมาร่วมกันเป็นจิตอาสาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวา ในบริเวณลำคลองตั้งแต่สะพานหน้า โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ถึงโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา เพื่อให้ลำคลองดังกล่าวมีน้ำที่สะอาด ไม่มีวัชพืชและผักตบชวา กีดขวางทางระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ซึ่งในสภาพปัจจุบัน ได้เกิดวัชพืช ผักตบชวา ในพื้นที่บริเวณลำคลองเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้ร่วมใจกันทำกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา คูคลอง” กำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม