ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ...เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ...เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ...ภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) แด่พระภิกษุสงฆ์ในเขตอำเภอบ้านธิ จำนวน 26 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ...หลังจากนั้น ในเวลา 10.00 น.นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอบ้านธิ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนเกษตรลานสาธารณประโยชน์บ้านห้วยม่วง ม.3 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน หลังจากนั้นในเวลา 15.30 น.ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม