ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ สะพานศรีดอนชัย และลำน้ำกวง หมู่ที่ 10ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

... ด้วยอำเภอบ้านธิได้จัดตั้ง ชมรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน เทศบาลตำบลบ้านธิจึงได้ร่วมกับอำเภอบ้านธิ ภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจิตอาสาอำเภอบ้านธิ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในวันที่ 29มกราคม 2563ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรรมการทำความสะอาดสะพานศรีดอนชัย และการกำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง  หมู่ที่ 10ตำบลบ้านธิ  
...โดยมีนายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ""เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" " พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันทำดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำความดี ซึ่งจิตอาสาในวันนี้ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง ทำความสะอาดสะพานศรีดอนชัย และฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ทั้งนี้จิตอาสาของอำเภอบ้านธิได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกันทำกิจรรมเดือนละ 1 ครั้ง ในสถานที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ
#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม