ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันปิยมหาราช ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
...เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"และทางอำเภอบ้านธิ นำโดยนายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านธิ ได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายปริญญา ขาววัฒน์ นายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนอำเภอบ้านธิ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งในภาคเช้านี้ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 23 รูป, พิธีวางพวงมาลาพิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม