ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิรับเกียรติบัตรโครงการวัด ประชา รัฐฯ

... เทศบาลตำบลบ้านธิ รับเกียรติบัตรโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ ส. จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๒
... วันที่ ๒๐ ตุลาคม ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้ ดร.พิศาล ดวงดึง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในการเข้ารับเกียรติบัตร ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป็นเครือข่ายพัฒนาวัดต้นแบบระดับอำเภอตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสรรค์ไปด้วยวิถี ๕ ส. จังหวัดลำพูนประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน มีวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ วัด

 

ดูรูปเพิ่มเติม