ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

“ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีแห่งศรัทธาต่อศรัทธา”

... “แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกำหนดเวียนมาบรรจบ” กับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
... โดยมีท่านพระครูภาวนาพินิจ เจ้าอาวาสวัดดอยเวียง เจ้าคณะตำบลบ้านธิ เขต 1 ได้นำคณะสงฆ์จำนวน 68 รูป ผ่านบันไดนาค 99 ขั้นสู่เบื้องล่าง ซึ่งเป็นการจำลองเรื่องราวพุทธประวัติครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยตลอดเส้นทาง มีพุทธศาสนิกชนที่ยังคงยึดมั่นในวิถีปฏิบัติดั้งเดิม อันสะท้อนภาพแรงศรัทธาที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยแต่งกายชุดสีขาว นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างเนื่องแน่น จนเป็นภาพที่น่าจดจำ ทั้งยังช่วยสร้างศรัทธาและสืบสานให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป

ดูรูปเพิ่มเติม