ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

บ้านธิจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึก"พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย"

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึก"พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย"
... ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ รักษาราชการนายอำเภอบ้านธิ ได้นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอบ้านธิ ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

... เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 256 นายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ รักษาราชการนายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
...ภายในงานได้ประกอบพิธีทางสงฆ์ โดยมีท่านพระครูอินทปัญญาวุท เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้นนายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ รักษาราชการนายอำเภอบ้านธิ ประธานได้วางพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลืองขาว และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม องค์กร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นท่านประธานในพิธี ได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมได้จุดเทียน แล้วส่งต่อให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อที่จะได้ส่งต่อให้ผู้ร่วมงานได้จุดเทียนอย่างทั่วถึง แสงของเทียนได้ส่องสว่างทั่วทั้งหอประชุมอำเภอบ้านธิ ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นชมวีดีทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเสียง”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
…. ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ. บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

ดูรูปเพิ่มเติม