ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านธิ ร่วมประเพณีต๋านก๋วยสลาก

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดย นายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนในเขตตำบลบ้านธิ จัดงานประเพณีประเพณีต๋านก๋วยสลาก ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ.อุโบสถต้นมื่น บ้านแพะต้นยางงาม ม.11 ต.บ้านธิ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการจัดขึ้นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษา ถึงแม้ว่าในวันนี้อากาศร้อน แต่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา จึงทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนมากมายที่เข้าร่วมจึงทำให้อุโบสถแห่งนี้แคบไปถนัดตา

ดูรูปเพิ่มเติม