ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

จิตอาสาอำเภอบ้านธิ ร่วมกิจกรรม"เราทำดีด้วยหัวใจ"ประจำเดือนกันยายน

... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

... ด้วยอำเภอบ้านธิได้จัดตั้ง ชมรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน เทศบาลตำบลบ้านธิจึงได้ร่วมกับอำเภอบ้านธิ ภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจิตอาสาอำเภอบ้านธิ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนหน้าวัดพระธาตุดอยเวียงถึงทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่ธิ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรรมการปลูกต้นไม้และกิจกรรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะตลอดสองข้างทางและกิจกรรมการทาเส้นจราจรภายในวัดพระธาตุดอยเวียง

...โดยมีนายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันทำดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำความดี ซึ่งจิตอาสาในวันนี้จะได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ การทาสีเส้นจราจร การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลบ้านธิ อีกทั้งจิตอาสาของอำเภอบ้านธิได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกันทำกิจรรมเดือนละ 1 ครั้ง ในสถานที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ

#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรูปเพิ่มเติม