ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ พ่นยาฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปากเปื่อย ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ

...กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปากเปื่อย ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ
...เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบ้านธิ ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากเปื่อย พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือปากเท้าเปื่อยให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม