ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านธิหลวง หมู่ที่3 ตำบลบ้านธิ

...เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ "โครงการอบรมการประดิษฐ์โคมไฟ ดอกไม้จันทน์ ตุงสามหาง ถุงแป๊ว และสานตะกร้าของชมรมผู้สูงอายุบ้านธิหลวง-เมืองยอง"
...เช้าวันนี้(3 กันยายน 2562) นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประดิษฐ์โคมไฟ ดอกไม้จันทน์ ตุงสามหาง ถุงแป๊ว และสานตะกร้า ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุบ้านธิหลวง เมืองยอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม