ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านธิ

เช้าวันนี้ (2 ก.ย.2562)นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านธิ ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
โดยมีนายสิทธิศักดิ์พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ 1.นางบัวผัด สวัสจิตต์ แม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร 
2. นางสายตา ปาลีปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
3. นายดวงแก้ว สมพงษ์ จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและดับไฟป่า

ดูรูปเพิ่มเติม