ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมออกบูธ จัดแสดงนิทรรศการโครงการ อพ.สธและของดีบ้านธิ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมออกบูธ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และของดีจากเทศบาลตำบลบ้านธิ ในงาน “เกษตรแฟร์ตำบลป่าสัก ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสนามและลานหน้าหอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม