ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับคณะศรัทธาวัดศรีดอนชัย จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 17 –18 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวชิรวิทย์  อิ่มแสงจันทร์  ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเดินขบวนของกลุ่มชาติพันธ์ ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน , การอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธเฉลิมสิริราช การแข่งขันเปตอง การแข่งขันรำวงย้อนยุค และการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักประชาชนในตำบลบ้านธิและใกล้เคียง

ดูรูปเพิ่มเติม