ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำพูนและผู้ใหญ่ เพื่อขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ และปีใหม่ล้านนา

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ และดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง 2562