ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ บ้านแพะต้นยางงาม นายสิทธิศักดิ์  พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วย นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานคณะกรรมการฯพร้อมคณะ ในส่วนของอำเภอบ้านธิได้คัดเลือก นายเกษม  ปัญโญใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11 เป็นผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองในด้านต่างๆ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน  โดยมีส่วนราชการและประชาชนมาร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้อย่างคับคั่ง พร้อมร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม