ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลำพูน

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิพร้อมด้วย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กำนันบุญเย็น สายก้อน กำนันตำบลบ้านธิ กำนันสุรินทร์ สินธุบุญ กำนันตำบลห้วยยาบ ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และพิธีประกาศ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน”

ดูรูปเพิ่มเติม