ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

  • พิมพ์

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมด้วยนายนิเวศร์  ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ​ณ​ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์​สัมพันธรัตน์​ผู้ว่าราชการการจังหวัดลำพูน​ท่านพระเทพรัตนนายก​เจ้าคณะจังหวัดลำพูน​นายวรยุทธ​เนาวรัตน์​รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน​พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน​ข้าราชการ​เจ้าหน้าที่​อปท.​สถานศึกษา​ร่วมต้อนรับ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ​อปท.ในจังหวัดลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม